Masterblaster

Základní informace

Kód:C223MM/C
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 223
Délka efektu: 120 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

3 281,- Kč (2 712,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Masterblaster

Masterblaster


22 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/M8Rxh51qLk

Podobná pyrotechnika

New identity series 222

New identity series 222

26 různobarevných efektů

Dostupný od 5.11.2020

8 025,- Kč

Show time

Show time

16 různobarevných efektů

Dostupný od 5.11.2020

2 629,- Kč

Zahradní ohňostroj 175ran

Zahradní ohňostroj 175ran

21 různobarevných efektů

Skladem

6 249,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.