Meteor

Základní informace

Kód:C363F
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 36
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

892,- Kč (738,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 4 balení = 3 568,- Kč

Meteor


modrá stopa s brokátovou korunou a modrými konci

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/WOPu67HtPy8

Podobná pyrotechnika

Black Jack

Black Jack

červená vlna s práskajícím středem

Skladem

892,- Kč

Best price-Frozen 36/30mm

Best price-Frozen 36/30mm

6 různobarevných efektu

Dostupný od 10.10.2019

790,- Kč

Signature range 36sh

Signature range 36sh

6 různobarevných efektu

Skladem

1 059,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.