Meteor

Základní informace

Kód:C253T
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

635,- Kč (525,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 810,- Kč

Meteor


crackling tail to crackling willow

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/dWPv1sMOvRc

Podobná pyrotechnika

Meteor

Meteor

white flashing fountain

Dostupný od 08.10.2019

623,- Kč

Meteor

Meteor

red tail to red wave w.white shining pistil

Skladem

623,- Kč

Meteor

Meteor

crackling tail to crackling stars

Skladem

635,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.