Meteor

Základní informace

Kód:C253Y
Průměr moždíře:30 mm
Počet ran:1 - 25
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

550,- Kč (455,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 300,- Kč

Meteor


red tail to red wave w.white shining pistil

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ZVINcDmF3ec

Podobná pyrotechnika

Meteor

Meteor

colorful dahlia

Skladem

550,- Kč

Meteor

Meteor

crackling tail to crackling willow

Skladem

619,- Kč

Meteor

Meteor

golden crown w.golden shining pistil

Skladem

539,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.