Meteor

Základní informace

Kód:C253CH
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 20 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 08.10.2019
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

623,- Kč (515,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 738,- Kč

Meteor


white flashing fountain

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/zNH_L1P2va4

Podobná pyrotechnika

Meteor

Meteor

golden crown w.golden shining pistil

Skladem

623,- Kč

Meteor

Meteor

red tail to red wave w.white shining pistil

Skladem

623,- Kč

Meteor

Meteor

crackling tail to crackling stars

Skladem

635,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.