Meteor

Základní informace

Kód:C493Z/5
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 194,- Kč (987,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 2 388,- Kč

Meteor


silver whistling comets

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/-GiTJ95Nm2g

Podobná pyrotechnika

Meteor

Meteor

brocade mine

Skladem

1 194,- Kč

Meteor

Meteor

blue mine up to delay cracker palm with blue peony

Skladem

1 285,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.