Meteor 64ran

Základní informace

Kód:C643M
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 64
Délka efektu: 75 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 524,- Kč (1 260,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 048,- Kč

Meteor 64ran


8 různobarevných efektů měnících se po každé ráně

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/QUrfbgjn4o4

Podobná pyrotechnika

Best price-Frozen 64/30mm

Best price-Frozen 64/30mm

8 různobarevných efektů

Dostupný od SKLADEM

1 361,- Kč

Žoldák

Žoldák

8 různobarevných efektů

Dostupný od SKLADEM

1 524,- Kč

Ho Chi Minh

Ho Chi Minh

8 různobarevných efektů

Dostupný od SKLADEM

1 524,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.