Mini Bomb

Základní informace

Kód:P4A(1)
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 14.12.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

53,- Kč (44,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 21 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 90 balení = 4 770,- Kč

Mini Bomb


síla výbuchu 120dB z 15m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/j_dmUOQpTjc

Podobná pyrotechnika

Dumbum 5G

Dumbum 5G

5g zábleskové slože, 130dB z 15m, vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

173,- Kč

Dumbum nano

Dumbum nano

síla výbuchu 114dB z 8m

Skladem

630,- Kč

Viper 3P

Viper 3P

30g zábleskové slože, síla výbuchu 140dB z 15m se zeleným světlem na začátku, plastové ucpávky

Skladem

289,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.