Mix carton

Základní informace

Kód:S6MB
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

770,- Kč (637,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 7 700,- Kč

Mix carton


Mixed carton contains: S6CH gold wave w.purple peony double rings to special orange strobing pistil(2pc), S6H color chrysanthemum(2pc), S6S silver tail to silver palm(2pc), S6O colorfull dahlia(2pc), S6K red glitter w.brocade crown(2pc)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Mix carton

Mix carton

Mixed carton contains: S6CH gold wave w.purple peony double rings to special orange strobing pistil(2pc),...

Dostupný od 14.09.2020

807,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.