New identity series 222

Základní informace

Kód:C222MNID/C
Průměr moždíře: multi mm
Počet ran: 222
Délka efektu: 180 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 05.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

8 025,- Kč (6 633,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

New identity series 222


26 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/76D-kzguoMw

Podobná pyrotechnika

Signature range 175ran

Signature range 175ran

21 různobarevných efektů

Skladem

7 350,- Kč

Signature range 192ran

Signature range 192ran

7 různobarevných efektů

Skladem

4 658,- Kč

Fireworks show 188

Fireworks show 188

20 různobarevných efektů

Skladem

7 621,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.