New identity series 50/30mm

Základní informace

Kód:C503NID/C14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 50
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 02.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 210,- Kč (1 000,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

New identity series 50/30mm


10 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/F66Z3ilXU0k

Podobná pyrotechnika

Big Brother F2

Big Brother F2

20 různobarevných efektů

Skladem

2 525,- Kč

Winner F2

Winner F2

20 různobarevných efektů

Skladem

2 525,- Kč

Pyrotechnology 2020 122sh

Pyrotechnology 2020 122sh

15 různobarevných efektů

Skladem

3 705,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.