New identity series 50/30mm

Základní informace

Kód:C503NID/C14(T)
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 22.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 306,- Kč (1 080,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


10 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/wFqf_Lp5MlU

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 252

Fireworks show 252

24 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

3 201,- Kč

Pyrotechnology 2020 204sh

Pyrotechnology 2020 204sh

42 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

3 516,- Kč

Profi show multi shape 200/20mm

Profi show multi shape 200/20mm

20 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

2 269,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.