No sound Fireworks

Základní informace

Kód:C1003NO/C14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 100
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

2 568,- Kč (2 123,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

No sound Fireworks


5 různobarevných efektů - bez hluku

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/hFy2yPg8yK4

Podobná pyrotechnika

New identity series 50/30mm

New identity series 50/30mm

10 různobarevných efektů

Dostupný od 02.11.2020

1 210,- Kč

Royal F2

Royal F2

10 různobarevných efektů

Skladem

1 210,- Kč

Signature range 50/F2

Signature range 50/F2

10 různobarevných efektů

Skladem

1 421,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.