Nuclear attack

Základní informace

Kód:C1620N14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 20 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

141,- Kč (117,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 24 balení = 3 384,- Kč

Nuclear attack


4 různobarevné efekty

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/owMwG01vIrw

Podobná pyrotechnika

Dumbum 16/20mm

Dumbum 16/20mm

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

202,- Kč

Hnusák

Hnusák

4 různobarevné efekty

Skladem

141,- Kč

Mosquito

Mosquito

4 různobarevné efekty

Skladem

141,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.