Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Pighead

Základní informace

Kód:C52FMP14
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 52
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

374,- Kč (309,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 8 balení = 2 984,- Kč

Pighead

Pighead


8 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

Pighead

Pighead

8 různobarevných efektů

Skladem

374,- Kč

Facebox

Facebox

8 různobarevných efektů

Skladem

374,- Kč

Facebox

Facebox

8 různobarevných efektů

Skladem

374,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.