Piko Pirat

Základní informace

Kód:K0201(1)
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

93,- Kč (77,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 600 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 24 balení = 2 232,- Kč

Piko Pirat


škrtací petarda malá, síla výbuchu 112dB z 8m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Dumbum F2 (scatch head)

Dumbum F2 (scatch head)

škrtací petarda, síla výbuchu 119dB z 15m,vyrobeno v Evropě, plastová ucpávka

Skladem

47,- Kč

Pirat

Pirat

škrtací petarda velká, síla výbuchu 116dB z 8m

Skladem

42,- Kč

Double Pirat

Double Pirat

škrtací petarda velká(dvě rány), síla výbuchu 116+116dB z 8m

Dostupný od 14.12.2020

31,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.