Pirat

Základní informace

Kód:K0203
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 15.05.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

38,- Kč (32,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 100 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 1 900,- Kč

Pirat


škrtací petarda velká, síla výbuchu 116dB z 8m

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Pirat

Pirat

škrtací petarda velká, síla výbuchu 116dB z 8m

Dostupný od 15.05.2020

38,- Kč

Dumbum

Dumbum

síla výbuchu 128dB z 15m se zeleným světlem na začátku

Skladem

154,- Kč

Dumbum 2G+

Dumbum 2G+

síla výbuchu 120dB z 15m se zeleným světlem na začátku

Dostupný od 15.01.2020

70,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.