Pochodeň Mini

Základní informace

Kód:RP2
Délka efektu: 120 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 01.09.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

882,- Kč (729,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 50 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 4 balení = 3 528,- Kč

Pochodeň Mini


červená pochodeň

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/CKmH01yCGjE

Podobná pyrotechnika

Fotbalová Pochodeň Červená + Dým

Fotbalová Pochodeň Červená + Dým

pochodeň červené světlo+ bílý dým

Dostupný od 30.09.2020

302,- Kč

Fotbalová Pochodeň Zelená + Dým

Fotbalová Pochodeň Zelená + Dým

pochodeň zelenéné světlo+ bílý dým

Skladem

197,- Kč

Barevná Pochodeň

Barevná Pochodeň

barevná pochodeň(červená,zelená,bílá,fialová)

Skladem

135,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.