Profi show multi shape 400/20mm

Základní informace

Kód:C40020XPR/C14
Délka efektu: 200 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 14.12.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 902,- Kč (3 225,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Profi show multi shape 400/20mm


40 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/E7ZsjXyVdog

Podobná pyrotechnika

Profi show multi shape 200/20mm

Profi show multi shape 200/20mm

20 různobarevných efektů

Dostupný od 14.12.2020

2 101,- Kč

Big and Bad

Big and Bad

18 různobarevných efektů

Skladem

1 875,- Kč

Neverending Sky

Neverending Sky

18 různobarevných efektů

Skladem

3 569,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.