Pyrotechnology 2020 128sh

Základní informace

Kód:C128XMPT/C
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

3 869,- Kč (3 198,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Pyrotechnology 2020 128sh


16 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/if2cW6JAFJQ

Podobná pyrotechnika

Big sellers

Big sellers

16 různobarevných efektů

Dostupný od 14.12.2020

3 761,- Kč

Vše nejlepší k narozeninám

Vše nejlepší k narozeninám

10 různobarevných efektů, karton obsahuje nálepky s různým věkem

Skladem

2 480,- Kč

New identity series 100/30mm

New identity series 100/30mm

10 různobarevných efektů

Skladem

2 447,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.