Pyrotechnology 2020 204sh

Základní informace

Kód:C204XMPT/C
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 30.11.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 254,- Kč (2 690,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Pyrotechnology 2020 204sh


42 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/uso0blc1vJQ

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 200

Fireworks show 200

14 různobarevných efektů

Skladem

4 174,- Kč

Pyrotechnology 2020 204sh

Pyrotechnology 2020 204sh

42 různobarevných efektů

Dostupný od 30.11.2020

3 254,- Kč

Fireworks show 150

Fireworks show 150

14 různobarevných efektů

Dostupný od 21.10.2020

2 456,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.