RDG1-bílá

Základní informace

Kód:RDG1B(1)
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

93,- Kč (77,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 4 650,- Kč

RDG1-bílá


dýmovnice(tuba)-bílá barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/BxHA5258rDA

Podobná pyrotechnika

RDG1-zelená

RDG1-zelená

dýmovnice(tuba)-zelená barva

Skladem

93,- Kč

Čmoudík

Čmoudík

dýmovnice(tuba)-modrá,červená,žlutá,zelená

Skladem

113,- Kč

RDG1 - Červená

RDG1 - Červená

dýmovnice(tuba) červená barva

Skladem

93,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.