RDG1-červená

Základní informace

Kód:RDG1C-P
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

468,- Kč (387,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

RDG1-červená


dýmovnice s pákovou roznětkou-červená barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/oAaZ36wdyV8

Podobná pyrotechnika

RDG1-oranžová

RDG1-oranžová

dýmovnice s pákovou roznětkou-oranžová barva

Skladem

468,- Kč

RDG1-bílá

RDG1-bílá

dýmovnice s pákovou roznětkou-bílá barva

Skladem

468,- Kč

RDG1-oranžová

RDG1-oranžová

dýmovnice s pákovou roznětkou-oranžová barva

Skladem

468,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.