Red chrysanthemum

Základní informace

Kód:S2B
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

810,- Kč (670,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 9 720,- Kč

Red chrysanthemum


red chrysanthemum

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/EzAcbZ8SD6I

Podobná pyrotechnika

Colorful dahlia

Colorful dahlia

colorful dahlia

Dostupný od 14.09.2020

848,- Kč

Mix carton

Mix carton

Mixed carton contains 1pack of S2A,B,D,E,F,G,H,CH,J,L,N,O

Dostupný od SKLADEM

863,- Kč

Green tail to green wave with crackling

Green tail to green wave with crackling

green tail to green wave w.crackling

Dostupný od SKLADEM

948,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.