Red Signature range 123sh

Základní informace

Kód:C123MSIG/C
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

2 724,- Kč (2 252,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Red Signature range 123sh


7 různobarevných efektů se salvou titanium salute na závěr

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ZfbV3pBzIDs

Podobná pyrotechnika

New identity series 200

New identity series 200

14 různobarevných efektů

Dostupný od 08.10.2019

3 452,- Kč

New identity series 200

New identity series 200

14 různobarevných efektů, baleno v ochraném kartonu

Dostupný od 08.10.2019

3 545,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.