Roar of the beast

Základní informace

Kód:C163R
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

344,- Kč (285,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 3 440,- Kč

Roar of the beast


plnobarevná kytice

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/UqtKz55JWbE

Podobná pyrotechnika

Signature range 16sh

Signature range 16sh

4 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

399,- Kč

Zlobr

Zlobr

4 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

344,- Kč

Joker

Joker

4 různobarevné efekty

Dostupný od SKLADEM

344,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.