Roar of the beast

Základní informace

Kód:C163R14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 01.05.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

369,- Kč (305,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 3 690,- Kč

Roar of the beast


plnobarevná kytice

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/t6sZCH6Hb90

Podobná pyrotechnika

Orcs pyro

Orcs pyro

4 různobarevné efekty

Skladem

369,- Kč

Skull&Bones

Skull&Bones

4 různobarevné efekty

Skladem

369,- Kč

Meteor

Meteor

brokátová stopa+brokátová koruna s práskajícími hvězdami

Skladem

369,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.