Shell 100mm blue ring with chrysanthemum pistil

Základní informace

Kód:S4Z4/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

1 118,- Kč (924,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 10 062,- Kč

Shell 100mm blue ring with chrysanthemum pistil


blue ring with chrysanthemum pistil

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/KUGtAywdVxM

Podobná pyrotechnika

Shell 100mm golden wave to red

Shell 100mm golden wave to red

golden wave to red

Dostupný od SKLADEM

1 069,- Kč

Shell 100mm gold titanium wilow w.assorted color glitter

Shell 100mm gold titanium wilow w.assorted color glitter

gold titanium willow w.assorted color glitter

Dostupný od SKLADEM

1 118,- Kč

Shell 100mm crackling nishiki kamuro

Shell 100mm crackling nishiki kamuro

crackling nishiki kamuro

Dostupný od SKLADEM

1 164,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.