Shell 100mm flower crown with red glitter pistil

Základní informace

Kód:S4CH/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 121,- Kč (927,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 10 089,- Kč

Shell 100mm flower crown with red glitter pistil


flower crown with red glitter pistil

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/plYsQPokTBA

Podobná pyrotechnika

Shell 100mm blood red+silver strobe

Shell 100mm blood red+silver strobe

blood red+silver strobe

Skladem

1 070,- Kč

Shell 100mm colorfull dahlia

Shell 100mm colorfull dahlia

colorful dahlia

Skladem

1 070,- Kč

Shell 100mm red wave w.crackling

Shell 100mm red wave w.crackling

red wave w.crackling

Skladem

1 099,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.