Shell 100mm red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring

Základní informace

Kód:S4Z1/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

1 104,- Kč (913,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 9 936,- Kč

Shell 100mm red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring


red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ewn1S1A7WjM

Podobná pyrotechnika

Shell 100mm colorful chrysanthemum

Shell 100mm colorful chrysanthemum

colorful chrysanthemum

Dostupný od SKLADEM

1 023,- Kč

Shell 100mm titanium chrysanthemum crackling to titanium crackling ...

Shell 100mm titanium chrysanthemum crackling to titanium crackling ...

titanium chrysanthemum crackling to titanium crackling palm

Dostupný od SKLADEM

1 162,- Kč

Shell 100mm blue ring with chrysanthemum pistil

Shell 100mm blue ring with chrysanthemum pistil

blue ring with chrysanthemum pistil

Dostupný od SKLADEM

1 118,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.