Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Shell 100mm red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring

Základní informace

Kód:S4Z1/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 105,- Kč (913,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 9 936,- Kč

Shell 100mm red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring


red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika


Podobná pyrotechnika

Shell 100mm silver flashing fountain

Shell 100mm silver flashing fountain

silver flashing fountain

Skladem

1 071,- Kč

Shell 100mm red strobe willow

Shell 100mm red strobe willow

red strobe willow

Skladem

1 118,- Kč

Shell 100mm silver coco w/crackling rain pistil

Shell 100mm silver coco w/crackling rain pistil

silver coco w/crackling rain pistil

Skladem

1 102,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.