Shell 100mm red peony to brocade

Základní informace

Kód:S4Z2/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 118,- Kč (924,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 10 062,- Kč

Shell 100mm red peony to brocade


red peony to brocade

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/pfz4sBSDA-w

Podobná pyrotechnika

Shell 100mm red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring

Shell 100mm red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring

red gamboge to red to blue chrys.to red spider ring

Skladem

1 104,- Kč

Shell 100mm mix carton-premium quality

Shell 100mm mix carton-premium quality

Mixed carton contains-premium quality-each box including: S4L blood red+silver strobe, S4CH flower crown ...

Skladem

1 185,- Kč

Shell 100mm green peony with corrola pistil with brocade trunk

Shell 100mm green peony with corrola pistil with brocade trunk

green peony with corrola pistil with brocade trunk

Skladem

1 164,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.