Shell 125mm brocade delay cracker to blue with green glitter pistil

Základní informace

Kód:S5O/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

510,- Kč (422,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 16 balení = 8 160,- Kč

Shell 125mm brocade delay cracker to blue with green glitter pistil


brocade delay cracker to blue with green glitter pistil

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/XttwwQBejq8

Podobná pyrotechnika

Shell 125mm blue pistil silver ring to brocade crown with ring chry...

Shell 125mm blue pistil silver ring to brocade crown with ring chry...

blue pistil silver ring to brocade crown with ring chrysanthemum pistil

Dostupný od SKLADEM

508,- Kč

Shell 100mm mix carton-premium quality

Shell 100mm mix carton-premium quality

Mixed carton contains-premium quality-each box including: S4L blood red+silver strobe, S4CH flower crown ...

Dostupný od SKLADEM

1 185,- Kč

Shell 125mm crackling nishiki kamuro

Shell 125mm crackling nishiki kamuro

crackling nishiki kamuro

Dostupný od SKLADEM

486,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.