Shell 150mm gold wave w.purple peony double rings to special orange strobing pistil

Základní informace

Kód:S6CH/P(9)
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

757,- Kč (626,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 6 813,- Kč


golden wave w.purple peony double rings to special orange strobing pistil

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/pMgo-r15Cx4

Podobná pyrotechnika

Shell 150mm red green yelow falling leaves

Shell 150mm red green yelow falling leaves

red green yellow falling leaves

Skladem

854,- Kč

Shell 150mm green ring w.chry crackling crossette

Shell 150mm green ring w.chry crackling crossette

green ring w.chry crackling crossette

Skladem

851,- Kč

Shell 150mm mix carton

Shell 150mm mix carton

Mixed carton contains: S6E time rain willow fountain(2pc), S6I golden ti willow(2pc), S6C chrys to red wa...

Skladem

805,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.