Shell 150mm green ring w.chry crackling crossette

Základní informace

Kód:S6A/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Vyprodáno
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

851,- Kč (704,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 8 510,- Kč

Shell 150mm green ring w.chry crackling crossette


green ring w.chry crackling crossette

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/S0Hg3zWntDI

Podobná pyrotechnika

Shell 150mm ghost silver to red

Shell 150mm ghost silver to red

ghost silver to red

Skladem

1 232,- Kč

Shell 150mm mix carton

Shell 150mm mix carton

Mixed carton contains: S6E time rain willow fountain(2pc), S6I golden ti willow(2pc), S6C chrys to red wa...

Skladem

805,- Kč

Shell 150mm chrysantenum to red wandering star

Shell 150mm chrysantenum to red wandering star

chrysanthemum to red wandering star

Skladem

851,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.