Shell 150mm mix carton

Základní informace

Kód:S6M/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

805,- Kč (666,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 8 050,- Kč

Shell 150mm mix carton


Mixed carton contains: S6E time rain willow fountain(2pc), S6I golden ti willow(2pc), S6C chrys to red wandering star(2pc), S6F ghost silver to red (2pc), S6G golden ti willow with crackling pistil colorful dahlia(2pc)

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/list=PLjQS2VYKwjXLy6nQLrF3DH1LWHabHLYq8

Podobná pyrotechnika

Shell 150mm time rain wilow fountain

Shell 150mm time rain wilow fountain

time rain willow fountain

Skladem

837,- Kč

Shell 150mm silver glittering red coco crossettte

Shell 150mm silver glittering red coco crossettte

silver glittering red coco crossettte

Skladem

827,- Kč

Shell 150mm color chrysanthemum

Shell 150mm color chrysanthemum

color chrysanthemum

Skladem

782,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.