Shell 150mm silver glittering red coco crossettte

Základní informace

Kód:S6R/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Vyprodáno
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

877,- Kč (725,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 8 770,- Kč

Shell 150mm silver glittering red coco crossettte


silver glittering red coco crossettte

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/r311sqd-KZQ

Podobná pyrotechnika

Shell 150mm chrysantenum to red wandering star

Shell 150mm chrysantenum to red wandering star

chrysanthemum to red wandering star

Skladem

877,- Kč

Shell 150mm golden ti willow

Shell 150mm golden ti willow

golden Ti-willow

Skladem

834,- Kč

Shell 150mm nishiki kamuro flash pistil

Shell 150mm nishiki kamuro flash pistil

nishiki kamuro flash pistil

Skladem

877,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.