Shell 150mm silver tail to silver palm

Základní informace

Kód:S6S/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

810,- Kč (670,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 8 100,- Kč

Shell 150mm silver tail to silver palm


silver tail to silver palm

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/r_Xoxy5dN48

Podobná pyrotechnika

Shell 150mm green ring w.chry crackling crossette

Shell 150mm green ring w.chry crackling crossette

green ring w.chry crackling crossette

Dostupný od SKLADEM

851,- Kč

Shell 150mm color chrysanthemum

Shell 150mm color chrysanthemum

color chrysanthemum

Dostupný od SKLADEM

782,- Kč

Shell 150mm silver glittering

Shell 150mm silver glittering

silver glittering

Dostupný od SKLADEM

738,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.