Shell 150mm silver tail to thousanf red wave

Základní informace

Kód:S6N/P(9)
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

791,- Kč (654,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 9 balení = 7 119,- Kč


silver tail to thousand red waves

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/OuwGgPfOuQE&list=FL3vDN7MDQBSqg2eyYmr42Jw&index=21

Podobná pyrotechnika

Shell 150mm time rain wilow fountain

Shell 150mm time rain wilow fountain

time rain willow fountain

Skladem

837,- Kč

Shell 150mm golden ti wilow

Shell 150mm golden ti wilow

golden Ti-willow

Skladem

850,- Kč

Shell 150mm color chrysanthemum

Shell 150mm color chrysanthemum

color chrysanthemum

Skladem

782,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.