Shell 75mm chrysanthemum to purple

Základní informace

Kód:S3H/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

854,- Kč (706,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 248,- Kč

Shell 75mm chrysanthemum to purple


chrysanthemum to purple

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/-r7118ADcQQ

Podobná pyrotechnika

Shell 75mm blood red+silver strobe

Shell 75mm blood red+silver strobe

blood red + silver strobe

Dostupný od 14.09.2020

856,- Kč

Shell 75mm silver tail to silver strobe

Shell 75mm silver tail to silver strobe

silver tail to silver strobe

Dostupný od SKLADEM

866,- Kč

Shell 75mm brocade crown crossette

Shell 75mm brocade crown crossette

brocade crown crossette

Dostupný od SKLADEM

948,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.