Shell 75mm lemon crossette+purple crossette

Základní informace

Kód:S3W/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

930,- Kč (769,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 11 160,- Kč

Shell 75mm lemon crossette+purple crossette


lemon crossette+purple crossette

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/ujN8HVibThE

Podobná pyrotechnika

Shell 75mm delay cracker willow

Shell 75mm delay cracker willow

delay cracker willow

Dostupný od SKLADEM

854,- Kč

Shell 75mm pink dahlia w.pink pistil

Shell 75mm pink dahlia w.pink pistil

pink dahlia w.pink pistil

Dostupný od SKLADEM

891,- Kč

Shell 75mm blood red+silver strobe

Shell 75mm blood red+silver strobe

blood red + silver strobe

Dostupný od 14.09.2020

856,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.