Shell 75mm red coco w.silver strobing pistil

Základní informace

Kód:S3V/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

871,- Kč (720,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 452,- Kč

Shell 75mm red coco w.silver strobing pistil


red coco w.silver strobing pistil

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/-N_YU1-1GmY

Podobná pyrotechnika

Shell 75mm chrysanthemum to purple

Shell 75mm chrysanthemum to purple

chrysanthemum to purple

Skladem

854,- Kč

Shell 75mm purple ring with chrysanthemum pistil

Shell 75mm purple ring with chrysanthemum pistil

purple ring with chrysanthemum pistil

Skladem

891,- Kč

Shell 75mm silver flashing fountain

Shell 75mm silver flashing fountain

silver flashing fountain

Skladem

860,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.