Shell 75mm red peony w.silver palm core

Základní informace

Kód:S3E/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

856,- Kč (708,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 272,- Kč

Shell 75mm red peony w.silver palm core


red peony w.silver palm core

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/pG0PSuvuShA

Podobná pyrotechnika

Shell 75mm lemon crossette+purple crossette

Shell 75mm lemon crossette+purple crossette

lemon crossette+purple crossette

Skladem

930,- Kč

Shell 75mm flower crown chrysant. to blue

Shell 75mm flower crown chrysant. to blue

crown chrysanthemum to blue

Skladem

891,- Kč

Shell 75mm pink dahlia w.pink pistil

Shell 75mm pink dahlia w.pink pistil

pink dahlia w.pink pistil

Skladem

891,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.