Shell 75mm red wave crossette

Základní informace

Kód:S3X/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

948,- Kč (784,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 11 376,- Kč

Shell 75mm red wave crossette


red wave crossette

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/cYnhXoQv_q4

Podobná pyrotechnika

Shell 75mm water color peony w.brocade crown pistil

Shell 75mm water color peony w.brocade crown pistil

water color peony w.brocade crown pistil

Dostupný od SKLADEM

891,- Kč

Shell 75mm silver tail to silver palm tree

Shell 75mm silver tail to silver palm tree

silver tail to silver palm tree

Dostupný od SKLADEM

849,- Kč

Shell 75mm red coco w.silver strobing pistil

Shell 75mm red coco w.silver strobing pistil

red coco w.silver strobing pistil

Dostupný od SKLADEM

871,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.