Shell 75mm silver tail to red wave w.crackling

Základní informace

Kód:S3B/P
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

849,- Kč (702,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 6 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 188,- Kč

Shell 75mm silver tail to red wave w.crackling


silver tail to red wave w.crackling

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/l38tEpBKfnI

Podobná pyrotechnika

Shell 75mm brocade crown crossette

Shell 75mm brocade crown crossette

brocade crown crossette

Skladem

948,- Kč

Shell 75mm water color peony w.brocade crown pistil

Shell 75mm water color peony w.brocade crown pistil

water color peony w.brocade crown pistil

Skladem

891,- Kč

Shell 75mm purple wave with green glitter

Shell 75mm purple wave with green glitter

purple wave with green glitter

Skladem

817,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.