Signature range 196ran

Základní informace

Kód:C19620SIG/C
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 196
Délka efektu: 140 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

2 283,- Kč (1 887,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Signature range 196ran


7 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/f39FhnWlmmM

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 252

Fireworks show 252

24 různobarevných efektů

Dostupný od 2.11.2020

2 964,- Kč

Big and Bad

Big and Bad

18 různobarevných efektů

Skladem

1 875,- Kč

Neverending Sky

Neverending Sky

18 různobarevných efektů

Skladem

3 569,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.