Signature range 25/20mm

Základní informace

Kód:C2520SIGI14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

411,- Kč (340,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 4 932,- Kč

Signature range 25/20mm


5 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/W4dG9kk0YEA

Podobná pyrotechnika

Radiation

Radiation

brokátová koruna s fialovými konci

Skladem

225,- Kč

Ducháček

Ducháček

5 různobarevných efektů

Skladem

225,- Kč

Dinomit

Dinomit

5 různobarevných efektů

Skladem

225,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.