Signature range 49ran/20mm

Základní informace

Kód:C4920SIG14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

543,- Kč (449,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 8 balení = 4 344,- Kč

Signature range 49ran/20mm


7 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/YiwVfDPDu4M

Podobná pyrotechnika

Signature range 49ran/20mm

Signature range 49ran/20mm

7 různobarevných efektů

Skladem

654,- Kč

Dragon army

Dragon army

7 různobarevných efektů

Skladem

441,- Kč

Šašek

Šašek

7 různobarevných efektů

Dostupný od 27.10.2020

441,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.