Signature range rocket 100

Základní informace

Kód:RSS100I14
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

964,- Kč (797,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 8 balení = 7 712,- Kč

Signature range rocket 100


5 různobarevné efekty

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/q2k1cMgSN6Y

Podobná pyrotechnika

Signature range rocket F3

Signature range rocket F3

5 různobarevné efekty

Skladem

2 265,- Kč

Tiger Rocket

Tiger Rocket

18 různobarevných efektů

Skladem

908,- Kč

Mach One

Mach One

12 různobarevných efektů

Skladem

612,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.