Silver glittering mine w/ green comet

Základní informace

Kód:SS50CH
Průměr moždíře:50 mm
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

488,- Kč (404,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 4 880,- Kč

Silver glittering mine w/ green comet


silver glittering mine w/ green comet

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/1d7rCo6VZ

Podobná pyrotechnika

Crackling tail

Crackling tail

crackling tail

Skladem

840,- Kč

Colour crosette mine

Colour crosette mine

color crossette mine

Skladem

488,- Kč

Silver glitter willow tail

Silver glitter willow tail

silver glitter willow tail

Skladem

840,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.