Silver strobe willow

Základní informace

Kód:S2E
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

848,- Kč (701,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 10 176,- Kč

Silver strobe willow


silver strobe willow

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/HojK7ZfS6IE

Podobná pyrotechnika

Silver wave to red

Silver wave to red

silver wave to red

Skladem

848,- Kč

Silver tail to titanium salute

Silver tail to titanium salute

silver tail to titanium salute

Skladem

1 086,- Kč

Red chrysanthemum

Red chrysanthemum

red chrysanthemum

Skladem

810,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.